Monthly archives: September, 2008

Obsedat de corectitudine

Sînt obsedat de corectitudine. Chiar dacă ştiu că inerent mai apar greşeli şi pe la mine prin context, totuşi nu sînt strigătoare la cer. Pînă mai deunăzi aveam o problemă de punctuaţie pe care sper că am rezolvat-o de la sine. Era vorba de locul unde se pune punct la sfîrşitul propoziţiei cînd sînt ghilimele …